Neotrend - Vaša mala ONLINE KOMERCIJALA!

ta ste kupili

Vaša košarica trenutno je prazna.

You are here: Po?etna POSEBNA PONUDA ONLINE KUPOVINA- Skok u budu?nost! Online Shopping: Savjeti za sigurnu kupovinu

Online Shopping: Savjeti za sigurnu kupovinu

Internet kupovina ima mnogobrojne prednosti, ali uprkos tome mnogi izbjegavaju da kupuju online.

Podaci pokazuju da skoro 60 odsto evropskih porodica preferira kupovinu na internetu, ali da se svaka peta osoba osje?a nelagodno prilikom ukucavanja podataka.

Kompanija MasterCard nudi nekoliko prakti?nih savjeta da bi vam pomogla da obavite kupovinu preko interneta sigurno i bezbjedno, tako da moete uivati u rasprodajama na internetu iz topline i privatnosti svog doma.

*Potraite web stranicu sa adresom koja po?inje sa: https:// (s zna?i sigurno) i ima ikonu katanca u donjem desnom uglu u statusnoj traci pretraiva?a. To omogu?ava siguran prenos li?nih podataka.

*Idite na me?unarodne veb stranice. Zapo?nite svoju pretragu na me?unarodnom web sajtu kompanije. Nakon toga, slijedite date linkove ka preporu?enim stranicama za internet kupovinu u Srbiji.

*Pro?itajte politiku kompanije o zatiti privatnosti. Tu moete prona?i informacije o trudu koji kompanija ulae da sa?uva Vau privatnost i pravila o prikupljanju, kori?enju i davanja Vaih li?nih podataka drugim organizacijama.

*Budite razumni. Oslonite se na porodicu, prijatelje i potroa?ke organizacije za preporuke i kritike u vezi sa iskustvima prilikom kupovine na internetu. Ne kupujte skupe proizvode ili usluge od trgovaca koje ne poznajete.

*Od potroa?a se moe traiti da ostave svoje li?ne i finansijske podatke koji su potrebni za obradu transakcija putem kartica. To uklju?uje sljede?e: vrstu i broj platne kartice, ime na kartici, datum vaenja, sigurnosni kod i adresu na koju se roba alje.

*Pla?ajte kreditnim karticama kako biste postigli maksimalnu sigurnost, ali ipak: Nikada nemojte odavati svoj PIN kod putem interneta i nikada ne aljite svoje finansijske i li?ne podatke mejlom, prenose agencije.

Izvor: http://www.capital.ba

CENTAR ZA PODRKU

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE NAZOVITE :

  • Mob: 00387 62 33 07 26
  • Email: info@neotrend.net

O.K.SHOP- Online prodavnica

O.K.SHOP- Online prodavnica koja je dostupna svima! Posjetite nas i saznajte vie o mogu?nostima kupovine na Internet-u. Na INFO CENTAR se nalazi u u Ulici Akademika Petra Mandi?a 34, I. Sarajevo.